آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008 (قسمت اول)

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008 (قسمت اول) :

در مقاله نصب Active Directory در ویندوز سرور ۲۰۱۶ به طور کامل در رابطه با نصب این قابلیت توضیح داده شد. اما ممکن است شما پیاده سازی را در محیطی انجام دهید که یک DC 2003 در شبکه وجود داشته باشد، بعبارتی Active Directory بر روی Windows Server 2003 نصب شده باشد و محیط مورد نظر ما فقط دارای DC های 2003 باشد.حال بر اساس این شرایط قصد دارید در داخل محیط دامین 2003 از سیستم عامل های Server 2008 نیز استفاده نمایید و DC هایی با استفاده از این سیستم عامل Server 2008 راه اندازی نمایید.

در بسیار ای از سازمان ها همچنان از Server 2003 در مقیاس کاری بزرگ استفاده می شود  و Server 2008 در بسیاری از شبکه ها پیاده سازی نشده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و سازمان ها از Active Directory تحت Server 2003 استفاده می نمایند، که بسیاری از ، آنها قصد دارند که در کنار Windows Server 2003  سازمان از Windows Server 2008 استفاده نمایند، باید از راه حلی استفاده شود تا در محیط دامین 2003 فعلی از Server 2008 و توانمندی های و قابلیت های مختص به آن استفاده گردد.

به عنوان مثال، اگر از سیستم هامل های کلاینتی جدیدتری از قبیل Windows Vista & 7 استفاه می کنید می توانید با نصب DC هایی از نوع Server 2008 و استفاده از توانمندی های جدید این سیستم عامل سروری ، سیاست های کاری جدیدی را اعمال نمایید، در این شرایط همچنان سیستم عامل های Windows XP نیز با Server 2003 های موجود در دامین و شبکه مدیریت می شوند و مشکلی از این نظر رخ نمی دهد.

به طور مشخص در صورتی که شبکه هنوز برپا نشده است حق انتخاب برای مدیر شبکه محفوظ می باشد و می تواند از Server 2003 و یا Server2008 استفاده نمایید که در سناریوهای فوق پیشنهاد شده است تمامی سرورها را از پایه Windows Server 2008 انتخاب نمایید، ولی می توانید یک شبکه ترکیبی از 2008  و 2003  داشته باشید که در یک Single Domain واحد قرار دارند، در شرایط فعلی بازار کار سیستم عامل Server 2003 را نیز نصب کرده و مورد استفاده قرار گرفته است و حالا ممکن است بخواهید در کنار این سیستم عامل Server 2008 را نیز نصب کرده و مورد استفاده قرار دهید. در این حالت کلاینت ها بر اساس کارکرد هر دو DC می توانند وارد دامین شده و از امکانات، منابع و برنامه های تحت دامین استفاده نمایند، در این حالت هیچ تداخلی ما بین DC های 2008  و 2003  به وجود نخواهد آمد.

چنانچه ساختار شبکه شما بر اساس  Server 2003 است می بایست از راه های زیر استفاه نمایید تا بتوانید Server2003 را راه اندازی کنید:

ـ اولین راه کار استفاده از پروسه Upgrade مختص به DC 2003 to DC 2008 می باشد. در این روش شما باید با استفاده از همان ورژن در نسخه 2008 اقدام به Upgrade کردن،  نمایید که این روش باعث ایجاد مشکلاتی در  Upgrade کردن می باشد.

ـ راه کار دوم راه اندازی یک Additional DC 2008 در دامین فعلی می باشد که یک محیط MIX Mode را به وجود می آورد.

نحوه ارتقاء  Active Directory 2003 به Active Directory 2008 :

برای آنکه به همراه محیط دامین 2003 بتوانید یک Additional DC از نوع Server 2008 راه اندازی کنید، باید یکسری از تنظیمات خاص را به عنوان Prepretion مختص به آمادگی نصب انجام دهید، این مراحل شامل اجرای یک سری از دستوراتی است که باید بر روی DC های 2003  موجود در دامین انجام دهید، در صورتی که تنها یک DC در شبکه موجود است، باید تمامی دستورات بر روی آن یک Domain Controller اجرا گردد، ولی درصورتی که چندین DC 2003 در شبکه موجود می باشد می بایست براساس FSMO Role های کاری هر کدام از آنها، دستورات آمادگی مربوط به هر کدام از DC ها را با توجه به نقش آن بر روی همان DC اجرا می کند.

 

مراحل آماده سازی Additional DC 2008 به همراه یک محیط دامین 2003:

برای آنکه به همراه یک محیط دامین 2003 بتوانید یک Additional DC از نوع Server 2008 راه اندازی کنید، باید یکسری از تنظیمات خاص را به عنوان Prepretion مختص به آمادگی نصب انجام دهید، در صورتی که تنها یک DC2003 در شبکه موجود می باشد، باید تمامی دستورات بر روی آن یک Domain Controller اجرا گردد، ولی در صورتی که چندین DC 2003 در شبکه موجود می باشد می بایست بر اساس FSMO Role های کاری هر کدام از آنها، دستورات آمادگی مربوط به هر کدام از DC ها را با توجه به نقش آن بر روی همان DC اجرا نمایید.

دراین سناریو فرض بر این می باشد که در شبکه یک Domain Controller 2003 موجود می باشد و قرار است در کنار آن یک Domain Controller 2008 به عنوان Additional  نصب گردد، تا در نهایت یک شبکه Mix Mode از DC های 2003  و 2008 به وجود آید، در ابتدای پروسه کاری باید مجموعه دستورات مختص به آماده سازی را بر روی تنها DC 2003 داخل دامین اجرا نمایید.

از دستور Adprep بر روی Domain Controller های 2003 استفاده می نمایید تا محیط دامین را برای نصب Active Directory2008 آماده نمایید، می توانید Adprep را در DVD Installation Windows 2008 پیدا نمایید، به DC 2003 وارد شده و سپس با استفده از DVD نصب Windows 2008 وارد مسیر مختص به دستور Adprep می شوید تا Adprep.exe را مشاهده نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

در ادامه با اطمینان از وجود فایل فوق در داخل DVD Windows 2008 محیط CMD را در داخل DC 2003 اجرا نمایید. در این سناریو Drive Letter مختص به DVD-Rom با نام (D:\) مشخص شده است. بنابراین بعد از اجرای محیط  CMD به عنوان اولین دستور D: را وارد و Enter نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

همانطور که مشاهده نمودید فایل Adprep.exe در مسیر D:\Sources\Adprep قرار دارد. با توجه به وجود فایل فوق باید در مسیر مشخص شده وارد شوید. برای این منظور در ادامه دستورات از دستور CD Sources استفاده نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

با استفاده از دستور فوق شما وارد فولدر Sources موجود در داخل DVD Windows می شوید. در ادامه باید از دستور CP Adprep استفاده نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

با استفاده از دستور فوق شما وارد مسیر فولدر Adprep که از زیر شاخه های فولدر Sources می باشد شده اید. در ادامه پروسه باید فایل اجرایی (Adprep.exe) را Run کنید. برای این منظور در ادامه خط فرمان دستور (Adprep.exe) را اجرا نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

با استفاده از دستور فوق شما وارد مسیر فولدر Adprep که از زیر شاخه های فولدر Sources می باشد شده اید. در ادامه پروسه باید فایل اجرایی (Adprep.exe) را Run کنید. برای این منظور در ادامه خط فرمان دستور (Adprep.exe) را اجرا نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

 

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید با اجرای دستور فوق سوئیچ های مرتبط با این دستور که برای مراحل Prepration می باشد نمایش داده می شود. از دستور مشخص شده درشکل باید به این ترتیب استفاده نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

همانطور که مشاهده می نمایید با اجرای دستور فوق یک Warning در حین اجرای دستور نمایش داده می شود. دراین پیغام هشدار اشاره شده است که اگر درشبکه از Windows Server 2000 استفاده می نمایید حتماً باید آن را به Service Pack 4 ارتقاء دهید و چنانچه از این امر اطمینان دارید گزینه C را برای اجرای فرمان انتخاب کرده و در غیر این صورت یک کلید را به جز C انتخاب و Enter نمایید. در این سناریو همان طور که گفته شد از Server 2003 استفاده شده است. در ادامه همان طور که در شکل مشخص می باشد گزینه C را وارد Enter نمایید تا سیستم عامل شروع به Update نمودن اطلاعات Forest نماید. توجه نمایید که پروسه Update نمودن اطلاعات در 14 الی 15 مرحله صورت می پذیرد. و مراحل به روز رسانی اطلاعات Forest بسته به حجم اطلاعات موجود در شبکه متفاوت است این اطلاعات شامل User Account و  Camputer Account و موارد بسیار دیگری می شود.

 

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

در صورتی که در شبکه بیش از یک Domain Controller موجود می باشد بعد از اجرای دستور Adprep/Forestprep)) می بایست یک مقطع زمانی صبر کرد، تا تغییرات مختص به Schema Master در بین تمامی DC ها Replicate گردد، ولی در صورت داشتن تنها یک DC در دامین می توانید دستور بعدی را بر روی همان DC بدون نیاز به صرث زمان اجرا نمایید.

 

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

در صورتی که دستور فوق را وارد و اجرا نمودید و همانند شکل پیغام خطای Native Mode برای شما نمایش داده شود باید سطح Domain Functional Level را در بالاترین سطح قرار دهید. برای این منظور کنسول Active Directory Users & Computers را اجرا نمایید.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

بعد از اجرای پنجره فوق بر روی نام Domain که مشخص شده است راست کلیک کرده و گزینه Raise Domain Functional Level را انتخاب نمایید. پنجره جدیدی برای شما باز خواهد شد برروی Windows 2003 کلیک کرده و Raise را انتخاب کنید.سپس گزینه OK را انتخاب کنید.

در آخرین پیغامی که برای شما نمایش داده می شود اعلام می شود عمل Raise شده با موفقیت صورت گرفته شده است. بعد از Raise نمودن Domain در صورتی که چندین DC دیگر در شبکه وجود دارد باید منتظر Replicate شدن اطلاعات بین DC های دیگر شوید. همانطور که مشاهده می نمایید دیگر امکان تغییر Functional Level وجود ندارد.

ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

نکته : باید به این نکته توجه داشته باشید که دستور فوق باید بر روی DC اجرا شود که نقش Infrastructure Operating Master Role را بر عهده دارد.

در ادامه به عنوان آخرین دستور باید از Adprep.exe/RODCprep استفاده نمایید. توجه داشته باشید که دستور فوق را بر روی هر یک از DC ها می توانید اجرا نمایید، اما پیشنهاد شده است که دستور فوق را بر روی Domain Master Role اجرا نمایید.

نتیجه گیری:

در این مقاله (آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008) تمامی مراحل مختص به Prepration به پایان رسید. در مقاله بعدی دستورات و اطلاعات مربوط برای اقدام به نصب Additional DC 2008 را به اشتراک خواهیم گذاشت.

شرکت فناوران عصر شبکه آترا امیدوار است تا با انتشار مقاله آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008 (قسمت اول) ، گامی مؤثر در راستای شناخت شما عزیزان برداشته و شما را در راستای افزایش دانش IT  خود یاری نماید.

شرکت فناوران عصر شبکه آترا با کادری مجرب و متخصص در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه آمادگی خود را در زمینه همکاری با تمامی نهاده های دولتی و خصوصی اعلام می دارد.

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0