آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008 (قسمت سوم)

Upgrade نمودن کامل از Server2003 به Server2008

در ادامه ی مقاله ی قبل آموزش ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008 که در سایت آترا توضیح داده شد. پس از نصب Additional DC 2008 در Domain 2003 (طببق مراحل ذکر شده در مقاله قبل) اکنون به توضیح چگونگی کامل نمودن پروسه Upgrade خواهیم پرداخت، در این شرایط هدف این می باشد که در محیط شبکه از Domain Controller 2003 دیگر استفاده نشود و به جای آن تنها از DC های 2008 استفاده نمایید، همچنین قصد داریم که تمامی کاربران و کامپیوترها و تنظیمات DNS&Active Directory نیز از Server2003 به Server2008 منتقل گردند.

بررسی شرایط: 

در فاز اول دو سرویس Active Directory و دو سرویس DNS می باشد، یکی از DNS ها تحت Server2003 و دیگری تحت Server2008 و همین طور یکی از DC ها تحت Server2003 و دیگری تحت Server2008 است، بین Domain Controller ها عمل Replicate می گردد.

بنابراین در شرایطی که در شبکه به طور صحیح در حال کارکرد می باشد و همه تنظیمات به درستی مشخص شده اند می خواهیم Domain Controller تحت Server 2003 را از مدار خارج کرده، و به طور کامل به Server 2008 سوئیچ نماییم. برای انجام Plan فوق در ابتدا می بایست از Global Catalog بودن Domain Controller 2008خود اطمینان حاصل نمایید.

بررسی Global Catalog:

در این مرحله باید از فعال بودن نقش Global Catalog بر روی Additional DC 2008 اطمینان حاصل نمایید.

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

کنسول مختص به Active Directory Site & Services را اجرا نمایید. سپس مسیر زیر را دنبال نمایید:

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

پس از وارد کردن مسیر فوق مانند شکل زیر بر روی گزینه NTDS Setting راست کلیک نمایید و گزینه Properties را انتخاب نمایید، با انتخاب این گزینه پنجره زیر نمایش داده می شود.

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

همانطور که در شکل مشاهده می نمایید در General Tab باید چک مارک مختص به Global Catalog فعال شده باشد.

چنانچه در شبکه دارای چندین DC می باشید چک مارک مختص به Global Catalog را بر روی همگی آنها باید فعال نمایید، همچنین یک مقطع زمانی می بایست صبر کرده تا Replication مابین DC ها مختص به اطلاعات Global Catalog صورت گیرد، همچنین می بایست Event Viewer را چک کرده تا Event ID مختص به Global Catalog شدن Domain Controller مورد نظر ثبت گردد.

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

Event 1869 با متن زیر قابل مشاهده می باشد.

Active Directory Domain Services has located a Global Catalog in the following site

در ادامه باید FSMO Role هایی که بر روی DC 2003 قرار دارد را یک به یک به Additional DC 2008 منتقل نمایید. برای منتقل نمودن FSMO Role ها به ترتیب مراحل زیر را دنبال نمایید.

منتقل نمودن FSMO Role :

در Additional DC 2008 کنسول Active Directory Users & Computers را اجرا کنید، سپس بر روی نام Domain راست کلیک نمایید و گزینه Operations Master را انتخاب نمایید.

در پنجره بعدی همانطور که مشاهده می کنید سه Role اصلی به شرح زیر قرار دارد.

ـ RIDRole

ـ PDCRole

ـ INFRASTRUCTURE Role

در صورتی که در هر سه Tab را وارد شوید می بینید که Operations Master Role بر روی DC 2003 قرار دارد. برای اینکه بتوانید این سه Role را به Additional DC 2008 انتقال دهید باید گزینه Change را انتخاب نمایید با انتخاب این گزینه پیغامی برای شما نمایش داده می شود. در این پیغام از شما سوال می شود که آیا شما می خواهید Operations Master Role را منتقل نمایید؟ یا خیر؟

در صورت انتخاب گزینه Yes مجدداً پیغامی نمایش داده می شود.

 در این پیغام اشاره شده است که Role مورد نظر با موفقیت منتقل شده است، بعد از منتقل شده Role مورد نظر Operatins Master Role به DC 2008 منتقل می گردد.

توجه نمایید که این کار را باید بر روی سه Tab موجود در شکل فوق انجام دهید و گزینه Change را به صورت مجزا برای همان Role استفاده نمایید. در زمان منتقل نمودن Infrastructure Role از DC 2003 به DC 2008 ممکن است پیغامی دریافت نمایید. در صورتی که در حال حاضر بیش از یک Domain Controller 2008 در شبکه وجود ندارد می توانید پیغام فوق را تأیید کرده تا Role مورد نظر منتقل گردد.

در ادامه Role دیگری باید به Domain Controller 2008 انتقال دهید که مختص به Domain Naming Operations Master می باشد.

در Additional DC 2008 کنسول Active Directory Domain and trusts را اجرا نمایید، سپس بر روی نام کنسول راست کلیک نمایید و گزینه Operation Master را انتخاب نمایید.

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

با انتخاب گزینه فوق ورد صفحه دیگری خواهید شد. بعد از منتقل نمودن در صورتی که به مسیر فوق مراجعه نمایید مشاهده می نمایید که Role مختص به Domain Naming  به Domain Controller 2008 منتقل شده است. تا این لحظه شما Role مختص FSMO Role را منتقل نموده اید اما برای منتقل نمودن آخرین FSMO Role که Schema Master می باشد، باید دستور regsvr32 schmmgmt.dll را در محیط CMD اجرا نمایید.

بعد از اینکه دستور فوق را تایپ نمودید Enter نمایید تا همزمان با اجرای دستور فوق پنجره ی دیگری باز شود. در این پیغام اشاره شده است که دستور وارد شده به درستی و با موفقیت اعمال شده است. در ادامه نیاز به منتقل نمودن Schema Master Role می باشد که برای این عمل نیاز به دسترسی به کنسول Active Directory Schema Master می باشد. برای دسترسی به این کنسول باید مراحل زیر را انجام دهید. برای این منظور در Run از دستور MMC برای اجرا کنسول Microsoft Management Console استفاده نمایید.

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

با اجرای دستور فوق کنسولی مطابق شکل زیر نمایش داده می شود .

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

 

در ادامه همانند شکل بر روی File Tab کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه Add / Remove snap-in را انتخاب نمایید.

 

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

دراین کنسول در سمت چپ snap-ins مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس با استفاده از کلید Add آن را انتخاب نمایید و در نهایت ok نمایید تا کنسول مختص به Active Directory Schema در اختیار قرار داده شود.

در ادامه کار برای منتقل نمودن Role مختص به chema باید همانند دیگر Role هایی که نشان داده شده است، بر روی کنسول Active Directory Schema  راست کلیک نمایید و گزینه Operation Master را انتخاب نمایید.

با انتخاب این گزینه پنجره Change Schema Master نمایش داده می شود. Role Schema Master بر روی Server 2003 قرار دارد و در قسمت دوم برای Transfer کردن دیگر Server 2008 در اختیار شما قرار ندارد و این بر خلاف FSMO Role قبل می باشد در صورتی که گزینه Change را انتخاب نمایید پیغام خطایی نمایش داده می شود.

در این پیغام گفته شده است که باید Active Directory Domain Controller  که قرار است نقش Schema به آن منتقل شود را مشخص نمایید. برای این منظور نیاز به ایجاد یک تغییر در تنظیمات کنسول Active Directory Schema می باشد. برای این کار گزینه Change Active Directory Domain Controller را انتخاب نمایید.

 

آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008

طبق این پنجره همان طور که در تصویر مشخص شده است Domain Controller 2008  را انتخاب نمایید. با کلیک بر روی Domain Controller 2008 به صورت اتوماتیک چک مارک گزینه This Domain Controller or AD LDS instance فعال می گردد. در ادامه برای اعمال شده تنظیم OK نمایید تا پیغامی نمایان شود.

بعد از نمایش این پیغام مجدداً  بر روی Active Directory Schema راست کلیک نمایید. این بار می توانید Role مختص به Schema Master Active Directory DC 2008 منتق نمایید برای این منظور گزینه Change را انتخاب نمایید.

در پنجره بعدی از شما سوال می شود که آیا اطمینان دارید که می خواهید Operation Master را تغییر دهید؟ در ادامه گزینه Yes را انتخاب نمایید.

در صورتی که مشکلی در این مرحله رخ ندهد پیام موفق شدن عملیات به شما نشان داده می شود. برای اطمینان مجدداً بر روی کنسول Active Directory Schema راست کلیک نمایید و گزینه Operations Master را انتخاب نمایید تا پنجره مختص به Change Schema Master نمایش داده شود. در حال حاضر بر روی Domain Controller 2008 قرار داده است. با انتقال آخرین DSMO Role نوبت به اطمینان از منتقل شدن تمام پنج Role اصلی به DC 2008 است . برای اطمینان از این امر باید دستوری در محیط CMD اجرا نمایید. برای این منظور ابزار CMD را اجرا کرده و دستور Netdom Query FSMO را وارد نمایید.

در مقالات بعدی در آینده ارتقاء اکتیو دایرکتوری به طور کامل توضیح خواهیم داد.

نتیجه گیری:

در این مقاله در رابطه با نصب Additional DC 2008 و Global Catalog به طور کامل توضیح داده شد. در مقاله بعدی دستورات و اطلاعات مربوط برای اقدام به نصب Additional DC 2008 را به اشتراک خواهیم گذاشت.

شرکت فناوران عصر شبکه آترا امیدوار است تا با انتشار مقاله آشنایی با ارتقاء Active Directory 2003 به Active Directory 2008 (قسمت سوم) ، گامی مؤثر در راستای شناخت شما عزیزان برداشته و شما را در راستای افزایش دانش IT  خود یاری نماید.

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0