آموزش Word , وظایف تب Insert (قسمت چهارم)

همانطور که در قسمت اول ، دوم و سوم آموزش Word گفته شد این نرم افزار از تب های مختلفی تشکیل شده که هر کدام وظیفه خاصی را بر عهده دارند. تا قسمت سوم آموزش با دو تب از ته تپ آن آشنا شدید. در این قسمت به آموزش تب سوم از نرافزار پر قدرت Word می پردازیم. همانگونه که در شکل زیر می بینید این تب شامل اجزای مختلفی است:

ورود به محیط Word:

طبق ترتیب بندی گفته شده در قسمت اول آموزش وارد محیط تایپ Word شوید.

اجزای مختلف تب Insert : 

قسمت Pages :

همان طور که در شکل زیر مشاهده می نمایید شامل 3 قسمت است که وظیفه هر کدام عبارتند از:

1ـ وظیفه این قسمت که Cover Page نام دارد ایجاد طرح روی جلد و یا هر صفحه مورد دلخواه شما می باشد. با کلیک بر روی مثلث کنار آن تعدادی از طرح های موجود در آن نمایش داده می شود. که با کلیک بر روی هر کدام از آنها صفحه مورد نظر شما دارای آن طرح می شود که هر کدام امکان ویرایش دارند.

2ـ وظیفه این قسمت که Blank Page نام دارد ایجاد صفحه جدید می باشد.

3ـ وظیفه این قسمت که Page Break نام دارد نیز ایجاد صفحه جدید می باشد.

 

قسمت Tables:

وقتی بر روی مثلث زیر Tables کلیک می کنید صفحه زیر باز می شود:

1ـ این قسمت جهت ترسیم جدول به کار می رود به این ترتیب که موس را روی هر چند تعداد Columns و Rows که می خواهید می کشید و سپس جدول شما ترسیم می شود.

اما ایراد آن محدود بودن تعداد سطر و ستون ها می باشد.

2ـ این قسمت هم که Insert Table نام دارد جهت ترسیم جدول به کار می رود اما به این صورت است که جدولی در اختیار شما قرار می دهد که شما در آن تعداد سطر و ستون ها را مشخص می کنید سپس جدول ترسیم می شود.

3ـ این قسمت که Draw Table نام دارد قلمی در اختیار شما قرار می دهد که با استفاده از آن می توانید جدول خود را ترسیم کنید.

4ـ این قسمت که Convert Text to Table نام دارد جهت اضافه کردن متن به جدول به کار می رود.

5ـ این قسمت که Excel Spreadsheet نام دارد جهت اظافه کردن جدول از Excel به کار می رود.

6ـ این قسمت که Quick Tables نام دارد جهت ترسیم سریع جدول به کار می رود.

با کلیک بر روی مثلث کنار آن تعدادی جدول نمایش داده می شود که با کلیک بر روی هر کدام ترسیم خواهد شد.

 

نکته :

ناگفته نماند این قسمت Tables یک قسمت مخفی دارد و زمانی که جدول شما ترسیم می شود آن تب نمایان می شود.مانند شکل زیر :

قسمت Design :

قسمت Design موجود در Table Tools با قسمت Design موجود در نوار ابزار تفاوت دارد.

1ـ قسمت Table Style Option چگونگی تاثیر استایل ها را روی جدول تعیین می کند. بدین ترتیب که با زدن تیک بر روی هر کدام از موارد نحوه اجرای استایل ها بر روی جدول تغییر خواهد کرد.

2ـ این قسمت که Table Styles نام دارد دارای انواع مختلفی استایل است که با کلیک بر روی هر کدام آن استایل بر روی جدول شما اعمال می شود.گزینه Modify Table Style برای ایجاد تغییرات بر روی استایل استفاده می شود.

گزینه Clear جهت پاک کردن استایل مورد استفاده قرارمی گیرد.

گزینه New Table Style جهت ایجاد استایل جدید به کار می رود.

3ـ این قسمت که Shading نام دارد جهت رنگ کردن سطر و یا ستون ها استفاده می شود.

4ـ این قسمت که Borders نام دارد همان طور که از اسمش پیداست جهت ایجاد تغییرات بر روی خطوط جدول به کار می رود.

گزینه Border Styles دارای بردرهای آماده می باشد که با انتخاب هر کدام Word به شما مدادی را می دهد که توسط آن می توانید هر کدام از خطوط را به شکل بردر مورد انتخاب در بیاورید.

گزینه Line Style شامل تنوع در خطوط است که با انتخاب هر کدام می توانید آن تغییرات را روی جدول خود اعمال کنید.

گزینه Line Weight پهنای بردر انتخابی را تعیین می کند.

گزینه Pen Color جهت تغییر رنگ بردر استفاده می شود.

گزینه Border جهت نوع قرار گیری خطوط استفاده می شود به این معنی که ممکن است شما نخواهید بردر شما از چهار جهت قرار بگیرد فقط دو جهت مد نظر شماست این گزینه این امکان را برای شما فراهم می کند.

گزینه Border painter همان قلم گفته شده در بالا را در اختیار شما قرار می دهد.

قسمت Layout:

وظیفه قسمت Layout اعمال تغییرات بر روی سطر و ستون ها می باشد که در زیر به آنها می پردازیم:

قسمت Table:

همان طور که در شکل زیر می بینید این قسمت شامل سه دستور می باشد:

1ـ قسمت Select که جهت انتخاب قسمت های مختلف جدول به کار می رود. این قسمت خود شامل موارد مختلفی است که هر کدام قسمتی از جدول را انتخاب می کند.

2ـ قسمت View Gridlinesگاهی اوقات ممکن است شما یا استفاده از ابزار پاک کن اقدام به حذف برخی از خطوط جدول کنید. ولی علی رغم این کار هنوز هم این خطوط حذف شده به صورت خیلی کمرنگ نمایش داده می شوند. هرچند که در نهایت از آنها پرینت تهیه نمی شود ولی برای حذف کلیه این خطوط می توان از دستور View Gridlines کمک گرفت.

3ـ قسمت Properties که این دستور برای تغییر برخی از خصوصیات جدول کادری تحت عنوان Table Properties را ظاهر می کند. کادر Table Properties دارای 5 سربرگ می باشد.

 

قسمت Draw:

همان طور که در شکل زیر می بینیند این قسمت شامل 3 دستور می باشد:

1ـ قسکت Table Draw برای ترسیم جدول بکار می رود با این دستور شما می توانید ستون، ردیف و یا یک جدول ترسیم کنید.

2ـ قسمت Eraser برای حذف خطوط در جدول را انجام می دهد.

3ـ قسمت Delete که برای حذف آیتم های مختلف یک جدول بکار می رود.

 

قسمت Rows & Columns

همان طور که در شکل زیر می بینید این قسمت شامل چهار دستور می باشد:

1ـ وظیفه قسمت Insert Above اضافه کردن یک ردیف به بالای سلول منتخب می باشد.

2ـ وظیفه قسمت Insert Below اضافه کردن یک ردیف به زیر سلول منتخب می باشد.

3ـ وظیفه قسمت Insert Left اضافه کردن یک ستون به سمت چپ سلول منتخب می باشد.

4ـ وظیفه قسمت Insert Right اضافه کردن یک ستون به سمت راست سلول منتخب می باشد.

 

قسمت Marge:

همان طور که در شکل زیر می بینید این قسمت شامل سه دستور می باشد:

1ـ این قسمت که Merge Cells نام دارد برای ادغام سلولهای منتخب جدول بکار می رود.

2ـ این قسمت که Split Cells نام دارد سلول یا سلولهای منتخب را به سلولهای کوچکتری تقسیم می کند.

3ـ این قسمت Split Table نام دارد از جایی که مکان نما در آنجا قرار دارد جدول را تقسیم می کند.

 

قسمت Cell size :

1ـ این قسمت که AutoFit نام دارد یک منوی تصویری باز می کند.

2ـ این قسمت جهت تغییر عرض و ارتفاع هر سلول از سلول های انتخابی از جدول به کار می رود.

3ـ این قسمت که Distribute نام دارد جهت یکسان سازی ارتفاع و عرض جدول به کار می رود.

قسمت Alignment

همان طور که در شکل زیر می بینیند این قسمت شامل سه دستور می باشد:

1ـ این قسمت که Align نام دارد جهت متن در سلول را مشخص می کند.

2ـ این قسمت که Text Direction نام دارد جهت متن را تغییر می دهد این تغییر در جهات سه گانه می باشد.

3ـ این قسمت که Cell Margins نام دارد و کلیک بر روی این دستور منجر به باز شدن کادر Table Option خواهد شد.

 

قسمت Data

همان طور که در شکل زیر می بینیند این قسمت شامل چهار دستور می باشد:

1ـ این قسمت که Sort نام دارد اجرای این دستور منجر به باز شدن کادری تحت عنوان Sort خواهد شد.

با پر کردن جزئیات داخل این جدول جدول شما به نحو دلخواه شما سورت خواهد شد.

2ـ این قسمت که Repeat hedear rows نام دارد زمانی که ردیف های جدول جاری به حدی زیاد باشند که جدول به صفحات بعد نیز راه پیدا کرده باشد.

در این صورت چنانچه این دستور را فعال کنید آن وقت سرتیتر جدول در تمام صفحات تکرار خواهد شد.

3ـ با این قسمت که Convert to text نام دارد می توانید محتویات درونی جدول منتخب را به یک متن ساده تبدیل کنید.

درواقع با این کار پیکربندی جدول از بین خواهد رفت ولی در عین حال متون درونی باقی می مانند.

البته با اجرای این دستور قبل از اتمام کار کادری ظاهر خواهد شد که درون این کادر تنظیماتی در مورد نحوه جداسازی محتویات درون جدول از هم وجود دارد.

 

در اینجا به پایان قسمت چهارم آموزش Word رسیدیم در آینده با قسمت های دیگر نرم افزار Word آشنا خواهید شد پس با ما همراه باشید.
نظر شما درباره این مقاله چیست؟ آیا آن‌ها را کاربردی می‌دانید؟آیا از آن ها استفاده می کنید؟
شما علاقه مندان می توانید از طریق کانال تلگرام آترا از مطالب جدید سایت به راحتی با خبر شوید و همچنین آموزش ها و اخبار تکنولوژی را دنبال کنید.
لینک های مرتبط :
تبدیل PDF به Word
آموزش word (قسمت اول)
آموزش word , وظایف تب File (قسمت دوم)
آموزش Word , وظایف تب HOME (قسمت سوم)
نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0