مسیردهی در 4 شبکه توسط سوئیچ لایه 3

هدف از دستورات مسیردهی شبکه توسط سوئیچ لایه 3 (Subnet) به طوری که کلیه PC ها در هر Subnet بتوانند با کلیه PC ها در Subnet های دیگر ارتباط داشته باشند با استفاده از سوئیچ لایه 3 و تست ارتباط بین PC ها در Subnet های متفاوت قرار دارند می باشد.

تجهیزات مورد نیاز برای انجام این کار 1 عدد سوئیچ مدل 3560 سیسکو که سوئیچ لایه 3 می باشد، 4 عدد سوئیچ مدل 2960 سیسکو و 4 عدد PC در هر Subnet یک PC می باشد.

می توانید جهت مشاهده‌ی مشخصات سوئیچ های سیسکو به لینک قرارداده شده مراجعه نمایید.

سوئیچ لایه 3 و روترها هر دو برای هدایت Packet ها یا همان بسسته های لایه 3 مورد استفاده قرار می گیرند و تقریباً یک کار مشابه را انجام می دهند ولی یک سوئیچ لایه 3 با یک روتر هر چند به ظاهر یک هدف را دنبال می کنند ولی تفاوت هایی خواهند داشت.

برخی تفاوت های سوئیچ لایه 3 و روتر را برای شما تشریح خواهیم کرد. روترها معمولاً از تعداد اینترفیس ها و پورت های محدودتری نسبت به سوئیچ های للایه 3 برخوردار می باشند. سوئیچ های لایه 3 از چندین اتصال Ethernet، Fastethernet و GigabitEthernet و حتی 10GigabitEthernet پشتیبانی می کنند.

روتر ها از انواع پروتکل های حرفه ای مسیریابی و همچنین انواع اتصالات WAN پشتیبانی خواهند کرد.

سوئیچ های لایه 3 معمولاً Routing داخل شبکه ای استفاده می شوند و کمتر از پورت های WAN پشتیبانی می کنند مثلاً در صورتی که نیاز به برقراری ارتباط چندین Subnet در داخل یک شرکت باشد از سوئیچ های لایه 3 استفاده خواهد شد به جای استفاده از یک روتر اما در صورتی که شما بخواهید به یک شبکه MPLS یا یک شبکه E1 متصل شوید باید از روتر استفاده کنید.

به دلیل وجود سخت افزار ویژه ASIC برروی سوئیچ های لایه 3 و دارا بودن پورت هایی با سرعت های  بالا می تواند مسیریابی داخل شبکه ای را با سرعت و کارایی بالایی برای شما انجام دهند.

معمولاً هزینه خرید یک سوئیچ لایه 3 از یک روتر کمتر خواهد بود.

تنظیمات کامپیوترهای Subnet1:

 

 

تنظیمات کامپیوترهای Subnet2:

 

 

تنظیمات کامپیوترهای Subnet3:

 

 

تنظیمات کامپیوترهای Subnet4:

 

 

در این لابراتوار به جای استفاده از روتر از یک سوئیچ لایه 3 سیسکو مدل 3560 (مانند سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560G-48TS-S) استفاده خواهیم نمود که قادر به انجام عملیات Routing می باشد.

 

تنظیمات اینترفیس های سوئیچ های سیسکو 3560:

 

مرحله 1: پیکربندی سوئیچ 3560 و ست نمودن تنظیمات IP Address روی اینترفیس های آن

 

در اولین مرحله توانمندی Routing را برروی سوئیچ لایه 3 فعال خواهیم کرد برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

به این نکته توجه کنید که قبل از فعال کردن توانمندی Routing بر روی سوئیچ لایه 3 این سوئیچ قابلیت مسیریابی بسته های اطلاعاتی را نخواهد داشت.

Switch#config t

Switch(config)#ip routing

دراین مرحله توانمندی Rouing را بر روی سوئیچ لایه 3 فعال خواهیم کرد برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

به این نکته توجه کنید که قبل از فعال کردن توانمندی Routing بر روی سوئیچ لایه 3 این سوئیچ قابلیت مسیریابی بسته های اطلاعاتی را نخواهد داشت.

Switch#config t

Switch(config)#ip routing

در این مرحله اینترفیس fastethernet 0/1 سوئیچ را پیکربندی خواهیم نمود، این اینترفیس را از حالت پیش فرضکه لایه 2 می باشد به لایه 3 تبدیل و برای کار بر روی لایه 3 آماده خواهیم نمود و پس از انتقال اینترفیس به لایه 3 تنظیمات IP Address را بر روی آن انجام خواهیم داد.

Switch#config t

Switch(config)#interface fastethernet 0/1

Switch#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

دستور no Switchport پورت Fastethernet را از حالت کار روی لایه 2 خارج و آماده کار بر روی لایه 3 می کند.

در این مرحله اینترفیس Fastethernet 0/2 سوئیچ را پیکربندی خواهیم نمود این اینترفیس را از حالت پیش فرض که لایه 2 می باشد به لایه 3 تبدیل و برای کار بر روی لایه 3 آماده خواهیم نمود و پس از انتقال اینترفیس به لایه 3 تنظیمات IP Address را بر روی آن انجام خواهیم داد.

Switch#config t

Switch(config)#interface fastethernet 0/2

Switch(config)#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

 

در این مرحله اینترفیس Fastethernet 0/3 سوئیچ را پیکربندی خواهیم نمود. این اینترفیس را از حالت پیش فرض که لایه 2 می باشد، به لایه 3 تبدیل و برای کار بر روی لایه 3 آماده خواهیم نمود و پس از انتقال اینترفیس به لایه 3 تنظیمات IP Address را بر روی آن انجام خواهیم داد.

Switch#config t

Switch(config)#interface fastethernet 0/2

Switch(config)#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Switch (config-if)#no shutdown

در این مرحله اینترفیس Fastethernet 0/3 سوئیچ را پیکربندی خواهیم نمود. این اینترفیس را از حالت پیش فرض که لایه 2 می باشد، به لایه 3 تبدیل و برای کار بر روی لایه 3 آماده خواهیم نمود و پس از انتقال اینترفیس به لایه 3 تنظیمات IP Address را بر روی آن انجام خواهیم داد.

Switch#config t

Switch(config)interface fastethernet 0/2

Switch(config)#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

ر این مرحله اینترفیس fastethernet 0/3 سوئیچ را پیکربندی خواهیم نمود. این اینترفیس را از حالت پیش فرض که لایه 2 می باشد، به لایه 3 تبدیل و برای کار بر روی لایه 3 آماده خواهیم نمود و پس از انتقال اینترفیس به لایه 3 تنظیمات IP Address را بر روی آن انجام خواهید داد.

Switch#config t

Switch(config)interface fastethernet 0/3

Switch(config)#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

 

در این مرحله اینترفیس fastethernet 0/4 سوئیچ را پیکربندی خواهیم نمود این اینترفیس را از حالت پیش فرض که لایه 2 می باشد به لایه 3 تبدیل و برای کار بر روی لایه 3 آماده خواهیم نمود و پس از انقال اینترفیس به لایه 3 تنظیمات IP Address را بر روی آن انجام خواهیم داد.

Switch#config t

Switch(config)interface fastethernet 0/4

Switch(config)#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

 

مرحله 2: نمایش جدول Routing Table مربوط به Switch 3560 و مشاهده شبکه های که به صورت مستقیم به این سوئیچ متصل می باشند.

 

Switch#show ip route

Gateway of last resort is not set

C  192.168.1.0/24 is directly connected Ethernet 0/1

C  192.168.2.0/24 is directly connected Ethernet 0/2

C  192.168.3.0/24 is directly connected Ethernet 0/3

C  192.168.4.0/24 is directly connected Ethernet 0/4

همانطور که جدول Routing table مربوط به Switch 3560 را مشاهده می کنید در این جدول 4 شبکه وجود دارد که همگی آنها به صورت مستقیم به سوئیچ 3560 اتصال دارند عبارت C در خروجی دستور Show ip route بیان کننده اتصال مستقیم 4 شبکه با سوئیچ 3560  می باشد.

جهت تست ارتباط در این لابراتوار توسط PC1 کامپیوتر موجود در Subnet2 و Subnet3 و Subnet4 را Ping می کنیم.

Pc1>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Pc1>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

همانطور که مشاهده می کنید نتیجه تست ارتباطی بین کامپیوترهای موجود در چهار Subnet موفقیت آمیز می باشد.

در پنجره زیر پیکربندی سوئیچ 3560 را مشاهده می کنید:

مقاله مرتبط :

دستورات مسیر دهی در 4 شبکه توسط روتر

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0