مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTP

هدف از مقاله مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTP کپی فایل IOS بر روی روتر، کپی فایل IOS موجود بر روی TFTP بر روی حافظه Flash روتر و تغییر تنظیمات Image System File می باشد.

تجهیزات مورد نیاز برای انجام مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTP ،  یک عدد روتر سیسکو ، یک عدد سوئیچ سیسکو مدل 2960  و یک عدد PC می باشد.

تنظیمات کامپیوتر PC1:

مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTP

وضعیت اتصال پورت های Switch را در جدول زیر مشاهده می کنید.

مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTP

وضعیت اتصال پورت های روتر را در جدول زیر مشاهده می کنید.

مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTP

برای انجام این کار ابتدا نرم افزار TFTP مربوط به شرکت سیسکو را بر روی PC1 نصب می کنیم. بعد از نصب نرم افزار TFTP کامپیوتر PC1 تبدیل به یک TFTP Server خواهد شد که می توانید از آن استفاده کنید.

جهت مدیریت فایل IOS با استفاده از TFTPمراحل زیر را انجام دهید:

مرحله 1: پیکربندی PC به عنوان یک TFTP Server

در این مرحله شما نرم افزار TFTP مربوط به شرکت سیسکو را بر روی PC نصب و سپس اجرا کنید و تنظیمات زیر را بر روی آن انجام دهید.

بعد از نصب و اجرای این نرم افزار محیط Cisco TFTP Server را مشاهده خواهید کرد. بر روی منوی View کلیک کنید و گزینه Option را انتخاب کنید تا کادر Option ظاهر شود.

در کادر ظاهر شده Option در قسمت TFTP Server root directory یک مسیر برای نگهداری اطلاعات تعیین کنید که این مسیر به مسیر ریشه یا root معروف می باشد که محل نگهداری از اطلاعاتی می باشد که قرار است بین PC و روتر از طریق TFTP مبادله شود.

مرحله 2: پیکربندی روتر و تنظیمات IP Address روی اینترفیس های روتر

برای پیکربندی اینترفیس Fastethernet 0/0 روتر و تنظیمات IP Address از دستورات زیر استفاده کنید.

Router#config t

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#interface fastEthernet 0/0

Router1(config-if)ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

 

مرحله 3: نمایش اطلاعات IOS روتر با استفاده از دستور Show Version

 

برای کسب اطاعات در مورد نگارش IOS روتر یا سوئیچ از دستور Show version استفاده کنید همان طور که در خطر زیر اهده می کنید.

Router1#show version

نسخه IOS روتر را در خروجی دستور Show version جستجو کنید؟

 

مرحله 4:    نمایش اطلاعات درباره حافظه Flash

 

دستور Show Flash را مانند خط زیر بر رروی روتر اجرا کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

Router1#show flash

مقدار حافظه Flash چه مقدار می باشد؟

مقدار حافظه قابل استفاده Flash چه مقدار می باشد؟

مقدار حافظه استفاده شده Flash چه مقدار می باشد؟

 

مرحله 5: کپی فایل IOS روتر بر روی TFTP

 

قبل از کپی فایل IOS   به TFTP Server ارتباط بین روتر و TFTP Server را بررسی کنید. و به منظور کپی فایل IOS به TFTP از دستور زیر استفاده نمایید.

Router1#copy flash tftp

Address or name of remote host[]?

Secure filename[]?C1800-y-mz.122-11.T.bin]?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بعد از اجرای دستور بالا از شما خواسته می شود آدرس IP Address مربوط به TFTP Server را وارد کنید.

در قسمت Secure filename[]? از شما خواسته خواهد شد نام دقیق فایل موجود در Flash روتر که قصد کپی آن را به TFTP دارید را وارد کنید در صورتی که نام دقیق آن را نمی دانید می توانید از خروجی دستور Show Flash نام را مشاهده کنید.

در قسمت Destination filename]c1700-y-mz.122-11.T.bin]? از شما سوالی مبنی بر انتخاب نام فایل برای ذخیره TFTP Server پرسش خواهد شد در صورتی که می خواهید نام فایل یا همانه نام اصلی IOS که بر روی Flash موجود می باشد ذخیره شود کلید Enter را فشار دهید.

بعد از یک مقطع زمانی فایل IOS موجود در Flash به TFTP Server منتقل خواهد شد.

 

مرحله 6: کپی فایل IOS موجود بر روی TFTP  بر روی حافظه Flash مربوط به روتر

 

برای کپی فایل IOS در TFTP Server به Flash دستور زیر را بر روی روتر اجرا کنید.

Router1#copy tftp Flash

Address or name of remote host[]?192.168.1.2

Source filename[]/c1800-y-mz-.122-11.T.bin

Destination filename [c]800-y-mz.122-11.T.bin?]enter]

%Warning:There is a file already exiting with this name

Do You want to over write?]confirm]

Accessing tftp://192.168.1.2/c1800-y-mz.122-11.T.bin…

Erase flash:befor copying?[confirm]]enter]

Erasing the flash filesystem will remove all files!Continue?

[confirm][enter]

Erasing device…

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

…erase

Erase offlash:complete

 Loading c1800-y-mz.122-11.T.bin from 192.168.1.2)viafastethernet0):!!!!!!!!!! بعد از اجرای دستور copy tftp flash از شمام خواسته می شود آدرس IP Address مربوط به TFTP Server را وارد کنید.

در مرحله Source filename[]? از شما خواسته می شود نام فایل moode بر وری TFTP Server که قصد کپی آن به  Flash روتر را دارید را وارد نمایید. نام این فایل باید به صورت دقیق وارد شود اگر از نام فایل اطلاع دقیقی ندارید به فولدرroot بر روی TFTP Server مراجعه کنید.

در مرحله Destination filename]c1800-y-mz.122-11.T.bin]? از شما خواسته می شود که یک نام برای این فایل بر روی Flash انتخاب کنید در صورتی که می خواهید با همان نامی که روی TFTP Server ذخیره شده است در حافظه flash کپی شود فقط کلید enter را فشار دهید.

در مرحله .

در مرحله Erase flsh:befor copying? جهت پاک نمودن کلیه محتویات قبلی Flash قبل از کپی فایل IOS از TFTP Server پرسش خواهد کرد به علت اینکه پاک شدن Flash باعث پاک شدن کلیه فایل های موجود در  Flash می شود و با استفاده از گزینه Erasing the flash filesystem will remove all files!Continue?[confirm]]enter] حذف اطلاعات در Flash را هشدار و از شما برای تأیید این عمل پرسش خواهد شد.

در تصویر زیر انتقالات بین TFTP و RAM و NVRAM را مشاهده می کنید، به دستورات و جهت فلش با دقت توجه کنید.

 

مرحله 7: تغییر تنظیمات Image System File در Router

 

بر روی Flash یک روتر می تواند بیش از یک IOS وجود داشته باشد اما روتر از طریق یک Boot IOS خواهد شد.برای مشاهده فایل های IOS موجود در روتر از دستور زیر استفاده کنید.

Route!#show flash

System flash directory:

File Length Name/status

33591768 c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

16599160c1841-idvipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

28282  sigdef-category.xml

227537   sigdef-default.xml

[50446747 bytes used,1356937 available,64016384 total]

63488k bytes of processor board System flash )Read/Write)

همانطور که در خروجی دستور Show Flash مشاهده می کنید دو عدد Image IOS File به نام های زیر در حافظه Flash روتر قرار دارد:

C1841-advipservicekk9-mz.124-15.T1.bin

C1841-ipbasek9-mz.124-12.bin

برای مشاهده اینکه روتر کدام Image IOS File استفاده و اجرا می کند و از طریق آن روتر را بوت کرده است به خروجی دستور زیر و قسمت مشخص شده در خروجی دستور توجه کنید.

Router1#show version

Cisco IOS Software,1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1,RELEASSOFTWARE)fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright© 1989-2007 by Cisco System,INC.

Complied Wed 18-jul-07 04:52 by pt_team

ROM: System Bootstrap,Version 12.3(8r)T8,RELEASESOFTWARE(fcl)

System returned to ROM by power-on

System image file is “flash: c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin”

همانطور که در خروجی دستور بالا مشاهده شد، روتر از System Image File با نام advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

استفاده می کند حال می خواهیم با استفاده از خط دستور زیر System Image File روتر که همان سیستم عامل روتر می باشد را به فایل دیگر با نام c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin که در حافظه Flash روتر قرار دارد تغییر دهیم. برای این منظور از دستورات زیر استفاده کنید.

Router#config t

Router(config)#hostname Router1

Router(config)#boot system flash c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin

در مرحله بعد ابتدا پیکربندی های روتر را ذخیره کنید و با دستور Reload به صورت زیر روتر را راه اندازی مجدد کنید.

Router#reload

بعد از Load شدن مجدد روتر برای مشاهده System Image File از دستور زیر استفاده کنید.

Router#show version

Cisco IOS Software,1841 Software (C1841-IPBASEK9-M), Version 12.4(12),RELEASE SOFTWARE)FC1)

Technical Support:http://www.cisco.com/techsupport

Copyright©1986-2006 by Cisco System,Inc.

Compiled Mon 15-May-06 14:54 by pt_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8,RELEASESOFTWARE(fc1)

System returned to ROM by power-on

System image file is “flash:c1841-ipbasek9-mz.124-12 .bin”

همانطور که در خروجی دستور بالا مشاهده شد روتر از System Image File با نام c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin استفاده می کند.

مقاله مرتبط :

مدیریت فایل پیکربندی روتر با استفاده از TFTP

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0