پیکربندی Default Route

هدف از نحوه‌ پیکربندی Default Route برای ارسال بسته ها به سمت روتر سرویس دهنده اینترنت (ISP) می باشد. تجهیزات مورد نیاز 2 روتر سیسکو ، دو عدد سوئیچ سیسکو مدل 2960 ، دو عدد PC و یک اتصال دسترسی به اینترنت است.

 

تفاوت اینترفیس های روتر 1 و روتر 2:

تنظیمات مربوط به اینترفیس های روتر ISP:

تنظیمات کامپیوتر PC1:

تنظیمات کامپیوتر PC2:

در لابراتوارهای قبل مسیریابی Static بررسی شد. در این مرحله می خواهیم مسیریابی Default را بررسی کنیم.

مرحله 1: پیکربندی روتر 1 و روتر 2 و تنظیم IP Address بر روی اینترفیس های روتر:

در این پیکربندی اینترفیس FastEthernet 0/0 بر روی روتر1 دستورات زیر را اجرا کنید:

Router1#config t

Router1(config)#interface fastEthernet 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.14.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0/0 بر روی روتر1 دستورات زیر را انجام دهید.

Router1(config)#interface serial 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس FastEthernet 1/1 بر روی روتر 2 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2#config t

Router2(config)#interface fastEthernet 0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.100 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0/0 بر روی روتر2 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2(config)#interface serial 0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.15.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

مرحله 2: پیکربندی Static Route بر روی روتر1 و روتر2

در این مرحله می خوایم مسیر دسترسی به شبکه 192.168.16.0 که به صورت مستقیم به روتر2 متصل می باشد و روتر1 هیچ شناختی از آن ندارد را به صورت Static بر روی روتر1 تعریف کنیم. برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

Router1(config)#ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.15.1

همچنین بر روی روتر2 باید مسیر 192.168.14.0 که به صورت مستفیم به روتر1 متصل می باشد و روتر2 هیچ شناختی از آن ندارد را به صورت Static بر روی روتر2 تعریف نمایید. همانطور که در دستور زیر مشاهده می کنید.

Router2(Config)# ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.1

بعد از پیکربندی های بالا در جدول مسیریابی روتر1 سه شبکه 192.168.14.0/24، 192.168.15.0/24، 192.168.16.0/24 مسیریابی خواهد شد اگر با دقت به خروجی دستور show ip route در زیر توجه کنید متوجه خواهید شد که دو شبکه 192.168.14.0/24 و 192.168.15.0/24 به صورت مستقیم به روتر1 متصل می باشند و شبکه 192.168.16.0/24 نیز به وسیله مسیریابی Static به جدول مسیریابی روتر اضافه شده است در این شرایط هر بسته ای که به روتر 1 ارسال شود و مقصد آن یکی از این سه شبکه باشد روتر 1 قادر به مسیریابی این بسته ها خواهد بود.

Router1#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, FasrEthernet0

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial

S 192.168.16.0/24 [1/0] via 192.168.15.2

سوال مهم: آیا اگر روتر1 بسته ای را دریافت کند که مقصد آن یک آدرس دیگری به غیر از سه شبکه ای که در جدول مسیریابی روتر1 قرار دارند، باشد روتر با این بسته چه رفتاری خواهد داشت؟

بله درست حدس زدید! رووتر بدون اینکه بسته را به رترهای دیگر تحویل دهد یا از سایر اینترفیس های خود عبور دهد آن را دور انداخته و حدف می کند.

سوال دوم: اگر یکی از کاربران شبکه مقصد دسترسی به سایت goole.com با آدرس 64.233.167.101 یا سایت google.com با آدرس 72.163.4.161 را داشته باشید آیا در جدول مسیریابی روتر برای دسترسی به این شبکه ها مسیری وجود دارد؟

باز درست حدث زدید! خیر مسیری برای این آدرس ها و بسیاری از آدرس های انترنتی که شامل میلیون ها آدرس IP می باشند در جدول مسیریابی روترها وجود ندارند.

سوال 3: پس چگونه آدرس های اینترنتی را مسیریابی کنیم که شامل میلیون ها آدرس می باشند؟

از طریق Default Route

در حقیقت Default Route یک مسیر پیش فرض با کمترین اولویت می باشد در صورتی که برای مسیریابی بسته ای هیچ مسیر مشخصی برای ارسال بسته در جدول مسیریابی یک روتر وجود نداشته باشد بسته ها از طریق Default Route مسیریابی می شوند.

به عنوان مثال؛ اگر بر روی روتر1، یک کاربر قصد دسترسی به سایتی با آدرسی را داشته باشد در اولین مرحله روتر جدول مسیریابی را مشاهده می کند. در جدول مسیریابی روتر 1 مسیری برای دسترسی به آن آدرس وجود ندارد بنابراین روتر در نهایت در صورت وجود یک مسیر پیش فرض Default Route بسته را از طریق آن مسیریابی خواهد کرد.

مرحله 4: پیکریندی Default Route بر روی روتر 1

در این مرحله می خواهیم یک Default Route برای مسیریابی اینترنت انجام دهیم که کلیه بسته های ناشناس که مسیری برای مسیریابی انها در جدول مسیریابی روتر وجود ندارد به سمت روتر2 ارسال شوند علت هدایت این بسته ها به سمت روتر 2 به صورت مستقیم به اینترنت متصل می باشد.

برای پیکربندی Default Route بر روی روتر1 از دستور زیر استفاده کنید.

Router1#covfig t

Router1(config)#ip route 0.0.0.00.0.0.0 192.168.15.2

در مثال بالا هر بسته ای با هر مقصدی (0.0.0.0) و با هر ماسک شبکه ای (0.0.0.0) که برای دسترسی به آن در جدول مسیریابی روتر مسیری وجود ندارد به سمت رووتر2 با آدرس 192.168.15.2 ارسال خواهند شد.

مرحله 5: پیکربندی Default Route بر روی روتر2

در این مرحله می خواهیم یک Default Route برای مسیریابی انترنت انجام دهیم که کلیه بسته های ناشناس که مسیری برای مسیریابی آنها در جدول مسیریابی روتر وجود ندارد به سمت روتر ISP ارسال شوند.

نحوه‌ پیکربندی Default Route بر روی روتر 2 از دستور زیر استفاده کنید.

Router2#config t

Router2(config)#ip route 0.0.0.00.0.0.0 192.168.100.1

در مثال بالا هر بسته ای با هر مقصدی (0.0.0.0) و با هر ماسک شبکه ای (0.0.0.0) که برای دسترسی به آن در جدول مسیریابی روتر مسیری وجود ندارد به سمت روتر سرویس دهنده اینترنت ISP با آدرس 192.168.100.1 ارسال خواهند شد.

مرحله 6: مشاهده جدول مسیریابی روتر1 و روتر2

دستور Show ip Router را بر روی روتر1 اجرا کنید و با دقت به خروجی این دستور توجه نمایید.

Router1#show ip route

C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial0/0

S 192.168.16.0/24

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.100.1

همان طور که در خروجی دستور show ip route بر روی روتر1 و روتر2 مشاهده می کنید در جدول مسیریابی هر دو روترمسیر پیش فرض Default Route برای مسیریابی بسته های اینترنت اضافه شده است حال در صورتی که روتر در زمان دریافت هر بسته ای با هر مقصدی در صورتی که برای مسیریابی آن بسته، مسیری در جدول مسیریابی روتر وجود نداشته باشد روتر در نهایت بسته را از طریق مسیر پیش فرض مسیریابی خواهد کرد.

در پنجره زیر پیکربندی روتر1 را مشاهده می کنید.

در پنجره زیر پیکربندی روتر 1 را مشاهده می کنید.

مقاله مرتبط :

پیکربندی Default Route در پروتکل مسیریابی EIGRP

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0