پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

هدف مقاله‌ی Routing ،پروتکل مسیریابی است که تجهیزات مورد نیاز برای انجام این کار دو عدد روتر سیسکو، 2 عدد سوئیچ سیسکو مدل 2960 می باشد.

تنظیمات اینترفیس های روتر 1 و روتر 2

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

تنظیمات کامپیوترPC1

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

تنظیمات کامپیوترPC2

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

در لابراتوارهای قبل از پیکربندی، جدول مسیریابی روترها با استفاده از مسیرهای Static بررسی شد. در این لابراتوار قصد داریم با استفاده از پروتکل های مسیریابی Dynamic مانند RIP جدول مسیریابی روترها را پیکربندی کنیم.

 پروتکل های مسیریابی داینامیک مانند RIP و IGRP و EIGRP و OSFP و … این توانمندی را به روترها خواهند داد که جدول مسیریابی خود را به صورت Dynamic و اتوماتیک Update و کامل کنند. در حقیقت در صورتی که پروتکل های مسیریابی بر روی کلیه روترهای یک سازمان فعال و پیکربندی شوند، روترها شروع به ارسال پیام های Update برای یکدیگر خواهند کرد و هر روترپیام های Update را برای روترهای همسایه ارسال و از آنها پیام Update دریافت خواهد کرد. این عمل باعث تکمیل شدن و اضافه شدن اتوماتیک مسیرها در جدول مسیریابی روتر به وسیله پروتکل مسیریابی مانند RIP خواهد شد.

در این حالت اگر یک مسیر به سازمان شما اضافه شود یا یک مسیر حذف شود به صورت اتوماتیک کلیه روتهای سازمان توسط پروتکل مسیریابی Update خواهند شد.

برای استفاده از مسیریابی به صورت Dynamic شما باید این پروتکل ها را روی روتر پیکربندی نمایید، که نحوه ی پیکربندی آنها برای شما توضیح داده خواهد شد. بعد از پیکربندی این پروتکل ها با روترهای همسایه ارتباط برقرار می کنند و جدول های مسیریابی را بین یکدیگر مبادله می کنند و از وجود مسیرهای موجود در جدول مسیریابی یکدیگر اطلاع حاصل کرده و جدول مسیریابی خود را بروزرسانی و  Update می کنند.

برای استفاده از مسیریابی به صورت Dynamic باید پروتکل مسیریابی Dynamic بر روی روتر پیکربندی شود که نحوه پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP در این مقاله برای شما شرح داده خواهد شد. بعد از پیکربندی پروتکل RIP بر روی روتر به صورت اتوماتیک یک روتر با روترهای همسایه ارتباط برقرار می کند و جدول های مسیریابی به صورت اتوماتیک بین روترها مبادله خواهد شد و هر روتر از وجود شبکه های متصل به سایر روترها مطلع خواهد شد و به صورت اتوماتیک این جدول مسیریابی Update و بروزرسانی خواهد شد.

Routing Information Protocol)RIP):

پروتکل RIP دارای دو نگارش با توانمندی های متفاوت به شرح زیر می باشد، که هر دوی آنها از الگوریتم مسیریابی Distance Vector استفاده می کنند.

  RIP Version -1:

این پروتکل جهت Update جدول مسیریابی بین روترهای شبکه از پیام های Broadcast استفاده می کند که هر 30 ثانیه یکبار کل جدول مسیریابی را از طریق اینترفیس های فعال منتشر می کند و Metric در پروتکل RIP بر اساس Hop Count محاسبه می شود و این پروتکل محدودیت 15 عدد Hop Count را خواهد داشت.

RIP Ver 1 یک Classful Protocol می باشد و در صورتی که چندین مسیر دارای Hop Count یکسان باشد Load Blancing بین مسیرها به وجود خواهد آمد و حداکثر بر روی 6 مسیر با Metric یکسان می تواند Load Blancing ایجاد شود.

  RIP Version -2:

RIP Ver 2 این پروتکل هم از نوع Distance Vector می باشد ولی پیشرفته تر از RIP Ver 1 است.

پروتکل RIP Ver 2 از Multicasting استفاده می کند به جای Broadcast و قابلیت کار به صورت Broadcast را نیز دارا می باشد.

پروتکل RIP Ver 2 یک پروتکل Classless Protocol می باشد و VLSM را پشتیبانی می کند. RIP Ver 2 همچنین از Autetication یا احراز هویت پشتیبانی می کند که این توانمندی باعث می شود که روتر ها قبل از Update جدول مسیریابی و رد وبدل کردن اطلاعات مسیریابی یکدیگر را احراز هویت نمایند و بعد از تکمیل پروسه احراز هویت جدول های مسیریابی را بین یکدیگر مبادل کنند در پروتکل RIP انتخاب بهترین مسیر بر اساس Hop Count با تعداد روترها موجود در مسیر محاسبه می شود.

در جدول زیر مقایسه پروتکل RIP Ver 1 و RIP Ver 2 را مشاهده می کنید:

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

Metric

ممکن است در شبکه برای رسیدن به یک شبکه چندین مسیر وجود داشته باشد در این وضعیت از واحدی به نام Metric برای انتخاب بهترین مسیر استفاده می شود هر پروتکل مسیریابی به یک شکل و فرم Metric را محاسبه می کند در پروتکل مسیریابی RIP بهترین مسیر، مسیری خواهد بود که دارای تعداد روترها یا Hop های کمتری باشد.

نکته : Metric برای هر Routing پروتکل به یک شکل و فرم خاص محاسبه می شود به عنوان مثال؛ در پروتکل RIP از طریق Hop Count یا تعداد روترهای موجود در مسیر محاسبه می شود. منظور از HOP تعداد روتر های که در مسیر قرار دارند، می باشد در پروکل مسیریابی RIP هر مسیری که دارای تعداد Hop یا تعداد روترهای کمتری باشد دارای Metric کمتری است و به عنوان مسیر بهتر شناخته می شود.

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

       در تصویر بالا برای اینکه یک بسته اطلاعاتی از طریق روتر1 به شبکه E مسیریابی و ارسال شود دو مسیر وجود دارد.

   مسیر اول : عبور از Router 5 و نهایت رسیدن به Router 4 و دسترسی به شبکه E

   مسیر دوم : عبور از Router 2، Router 3 و Router 4 و دسترسی به شبکه E

Router 5 -> Router 4

Router 2 -> Router 3 -> Router 4

  مسیر اول: دارای تعداد 2 عدد Hop می باشد.

  مسیر دوم : دارای تعداد 3 عدد Hop می باشد.

با توجه به نحوه محاسبه Metric در پروتکل مسیریابی RIP که بر اساس تعداد Hop ها می باشد به صورت زیر نتیجه گیری خواهد شد:

  مسیر اول: Metric آن می باشد که برابر با تعداد Hop ها خواهد بود.

  مسیر دوم: دارای تعداد 3  HOP می باشد.

با توجه به نحوه محاسبه Metric در پروتکل مسیریابی RIP که بر اساس تعداد RIP که بر اساس تعداد HOP ها می باشد به صورت زیر تنیجه گیری خواهد شد:

  مسیر اول : Metric آن 2 می باشد که برابر با تعداد Hop ها خواهد بود.

  مسیر دوم : Metric آن 3 می باشد که برابر با تعداد  Hop ها خواهد بود.

نتیجه: مسیر اول به عنوان بهترین مسیر توسط پروتکل RIP شناخته می شود، حال در صورتی که دو مسیر با چند مسیر دارای Metric یکسان باشند چه اتفاقی رخ خواهد داد برای پاسخ به این پرسش به تصویر زیر با دقت توجه کنید.

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

  در تصویر بالا همانطور که مشاهده می کنید برای مسیریابی Packet ها Router 1 به شبکه E دو مسیر وجود خواهد داشت.

  مسیر اول: عبور از Router 5، Router 6، Router 4 و دسترسی به شبکه E

  مسیر دوم: عبور از Router 2، Router 3، Router 4 و دسترسی به شبکه E

Router 5 -> Router 6 -> Router 4

Router 2 -> Router 3 -> Router 4

 

  با توجه به نحوه محاسبه Metric در پروتکل مسیریابی RIP که بر اساس تعداد Hop ها می باشد به صورت زیر نتیجه گیری خواهد شد:

  مسیر اول: Metric آن 3 می باشد که برابر با تعداد Hop ها خواهد بود.

  مسیر دوم: Metric آن 3 می باشد که برابر با تعداد Hop ها خواهد بود.

در پروتکل RIP در صورتی که برای رسیدن به یک مقصد دو یا چند مسیر با Metric یکسان وجود داشته باشد عمل Load balancing یا تعادل با اتفاق خواهد افتاد که بسته های اطلاعاتی از کلیه مسیرها به صورت یکسان عبور می کنند.

نکته: Load balancing در شبکه به علت عبور بسته های اطلاعاتی از چندین مسیر در مقایسه با حالتی که بسته های اطلاعاتی از یک مسیر عبور می کند کارایی شبکه را بالا می برد. تعادل با در پروتکل RIP می تواند بر روی حداکثر 6 مسیر با Metric یکسان انجام شود.

یکی از مشکلاتی که پروتکل RIP با آن مواجه می باشد مشکل نحوه محاسبه Metric اشت. در پروتکل مسیریابی RIP تنها روش محاسبه Metric تعداد Hop می باشد، مشکل در صورتی به وجود می آید که مسیرهای ارتباطی دارای سرعت یکسان نباشند برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر و سرعت اتصالات بین روترها توجه کنید.

به تصویر زیر با دقت توجه کنید، همان طور که مشاهده می کنید برای رسیدن به شبکه 172.16.10.0 در مسیر وجود دارد دارای Metric یکسان، ولی از آنجایی که RIP پروتکل هوشمندی نمی باشد و هیچ تفاوتی بین مسیری که از لینک T1 با سرعت 1.544Mbps و یک لینک با سرعت 56 Kbps را تشخیص نمی دهد و هر دو مسیر برای پروتکل یکسان RIP یکسان به نظر خواهند رسید، چون دارای Metric یکسان می باشند و عمل Load balancing بر روی دو مسیر اعمال خوهد شد و به علت اینکه بسته ها با مقدار مساوی از روی هر دو لینک عبور خواهند کرد اما سرعت لینک ها یکی نمی باشد باعث کاهش شدید کارایی و افزایش ترافیک بر روی مسیر اتصالی با سرعت 56Kbps خواهد شد.

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

      مرحله 1: پیکربندی روتر 1 و روتر2 و تنظیم IP Address بر روی اینترفیس های روتر

  برای پیکربندی اینترفیس FastEthernet 0/0 بر روی روتر1 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router1#config t

Router1(config)#interface fastEthernet 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no shutdown

  برای پیکربندی اینترفیس Serial 0/0 بر روی روتر1 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router1(config)#interface serial 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no shutdown

  برای پیکربندی اینترفیس FastEthernet 0/0 بر روی روتر2 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2#config t

Router2(config)#interface fastEthernet 0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.16.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0/0 بر روی روتر2 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2(config)#interface serial 0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#clock rate 64000

Router2(config-if)#no shutdown

  مرحله 2: مشاهده جدول Routing table مربوط به روتر1 و روتر2

با دستور show ip route جدول مسیریابی مربوط به روتر1 نمایش داده می شود با دقت به خروجی دستور زیر توجه نمایید.

Router1#show ip roure

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial 0/0

با دستور Show IP route جدول مسیریابی مربوط به روتر2 نمایش دهنده می شود، با دقت به خروجی دستور زیر توجه نمایید.

Router2#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial 0/0

C 192.168.16.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

  مرحله 3: پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP بر روی روتر1

برای پیکربندی RIP ابتدا به مد Global Configuration mode روتر بروید و با دستور Router RIP وارد مد پیکربندی RIP شوید و سپس شبکه های که مستقیماً به اینترفیس های روتر 1 متصل می باشند یا به عبارتی شبکه هایی که در داخل جدول مسیریابی روتر به عنوان شبکه ای Connected شناسایی و تشخیص داده شده اند را در مقابل دستور Network در مد پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP وارد کنید، همان طور که در خط زیر مشاهده می کنید.

Router1#config t

Router1(config)#Router rip

Router1(config-router)#network 192.168.14.0

Router1(config-roter)#network 192.168.15.0

Router1(config-roter)#exit

Router1(config)#exit

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

با دستور زیر پیکربندی های موجود در حافظه RAM برای ذخیره همیشگی به داخل حافظه NVRAM کپی خواهد شد.

Router1#copy running-config startup-config

  مرحله4: پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP بر روی روتر2

برای پیکربندی RIP باید ابتدا به مد Global Configuration mode روتر بروید و با دستور Router RIP وارد مد پیکربندی RIP شوید و سپس شبکه هایی که مستقیماً به اینترفیس های روتر 2 متصل می باشند یا به عبارتی شبکه هایی که در داخل جدول مسیریابی روتر به عنوان شکبه های Connected شناسایی و تشخیص داده شده اند را در مقابل دستور Network در مد پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP وارد کنید، همان طور که در خط زیر مشاهده می کنید.

Router2#config t

Router2(config)#Router rip

Router2(config-router)#network 192.168.14.0

Router2(config-roter)#network 192.168.15.0

Router2(config-roter)#exit

Router2(config)#exit

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

با دستور زیر پیکربندی های موجود در حافظه RAM برای ذخیره همیشگی به داخل حافظه NVRAM کپی خواهد شد.

Router2#copy running-config startup-config

 

  مرحله 5: پیکربندی کامپیوترهای workstation

کامپیوترهای PC1 و PC2 باید دارای تنظیمات صحیح IP Address باشند و همچنین برای دسترسی به کامپیوترهای سایر شبکه های دیگر باید برای آنها Default Gateway که همان آدرس IP Address نزدیکترین اینترفیس روتر می باشد استفاده نمایند به تنظیمات IP Address مربوط به PC ها با دقت توجه کنید.

  PC1:

IP Address:192.168.14.2

IP subnet mask:255.255.255.0

Default gateway:192.168.14.1

  PC2:

IP Address:192.168.16.2

IP subnet mask:255.255.255.0

Default gateway:192.168.16.1

  مرحله 6: مشاهده جدول مسیریابی بر روی روتر1 و روتر2

دستوز show ip router را بر روی روتر1 وارد نمایید و با دقت به خروجی این دستور توجه کنید.

Router1#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.15.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

C 192.168.16.0/24 is directly connected, Serial 0/0

به خروجی دستور show ip router مربوط به روتر1 با دقت توجه کنید چرا در مقابل بعضی از مسیرها در جدول مسیریابی کاراکتر R قرار دارد؟

دستور show ip router را بر روی روتر 2 وارد نمایید و با دقت به خروجی این دستور توجه کنید.

Router2#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial 0/0

C 192.168.16.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

به خروجی دستور show ip router مربوط به روتر2 با دقت توجه نمایید چرا در مقابل بعضی از مسیرها در جدول مسیریابی کاراکتر R قرار دارد؟

 

  مرحله 7: تست نمودن ارتباط بین کامپیوترها با دستور Ping

در این مرحله ما می خواهیم ارتباط بین PC1 و PC2 را با استفاده از دستور Ping بررسی کنیم.

در این مرحله با استفاده از دستور زیر در PC1 که به روتر 1 متصل می باشد PC2 را Ping خواهیم کرد.

PC1>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply form 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply form 192.168.16.2:bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply form 192.168.16.2:bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply form 192.168.16.2:bytes=32 time=20ms TTL=254

در این مرحله با استفاده از دستور زیر در PC2 که به روتر2 متصل می باشد PC1 را Ping خواهیم کرد.

PC1>ping 192.168.14.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply form 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply form 192.168.14.2:bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply form 192.168.14.2:bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply form 192.168.14.2:bytes=32 time=20ms TTL=254

  مرحله 8 : آشنایی با دستورات پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

دستورات پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP را در جدول زیر مشاهده و بررسی می کنیم..

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP

مقاله مرتبط :

پیکربندی پروتکل مسیریابی RIP در IPV6

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0