پیکربندی Static Router

هدف از این مقاله پیکربندی Static Routering بین روترها به طوری که شبکه های متصل شده به هر روتر بتوانند به شبکه های متصل به روتر دیگر دسترسی داشته باشند و همچنین کامپیوترهای موجود در Subnet های مختلف قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر باشند.

تجهیزات مورد نیاز برای انجام این کار 2 عدد روتر سیسکو ، 2 عدد سوئیچ  سیسکو مدل 2960 و دو عدد PC می باشد.

تنظیمات اینترفیس روتر 1 و روتر 2:

پیکربندی Static Router

تنظیمات کامپیوتر PC1:

پیکربندی Static Router

تنظیمات کامپیوتر PC2:

به صورت خلاصه اگر بخواهیم پروسه مسیریابی با روتینگ را تشریح کنیم به پروسه انتقال Packet از یک شبکه به شبکه دیگر با استفاده از روتر و تجهیزات لایه 3 را Routing می گویند. روترها برای اینکه بتوانند به صورت صحیح در یک وظایف مسیریابی و برقراری ارتباط بین شبکه را انجام دهند قبل از استفاده باید پیکربندی شوند و جدول مسیریابی Routing Table بر روی آنها ایجاد شود. به این نکته توجه کنید که این جدول برای مسیریابی مورد نیاز می باشد. روترها تصمیمات خود را بر اساس این جدول اتخاذ می کنند به عبارت دیگر هر روتر در جدول مسیریابی خود باید از وجود کلیه شبکه های که قصد مسیریابی و ارتباط با آنها را دارد اطلاعات داشته باشد.

جدول مسیریابی یا Routing Table در روتر به دو صورت می تواند پیکربندی شود.

ـ به صورت Static Routing

ـ به صورت Dynamic Routing

برای پیکربندی جدول مسیریابی روتر به صورت Static مدیر شبکه باید از اطلاعات مربوط به شبکه های موجود و مسیرهای دسترسی به هر شبکه مطلع باشد و به صورت دستی مسیرها و شبکه ها را درون این جدول اضافه نماید این روش دارای مزایا و معایبی می باشد.

مزایای استفاده از Static Routing

1ـ این روش بار اضافی یا overhead برای CPU روتر نخواهد داشت.

2ـ این روش پهنای باند لینک های ارتباطی بین روترها را برای Update جدول های مسیریابی، اشغال و مورد استفاده قرار نمی دهد.

3ـ امنیت این روش بالاتر می باشد، به علت اینکه شما کنترل کاملی روی مسیرهایی که درون جدول مسیریابی، اضافه می شود، خواهید داشت و فقط مسیرهای که نیاز دارید را می توانید تعریف و اضافه نمایید.

معایب استفاده از Static Routing

1ـ برای پیکربندی Static Router باید با کلیه شبکه ها و مسیرهای دسترسی به هر شبکه داخل Interwork ( منظور از Interwork تعدادی شبکه که به وسیله یک یا جندین روتر به یکدیگر اتصال دارند) آشنایی کامل داشته باشید.

2ـ اگر یک مسیر داخل Interwork شما اضافه شود باید به صورت دستی روی کلیه روتر ها تعریف شود.

3ـ در صورتی که مسیری دجار مشکل شود، امکان استفاده از مسیرهای دیگر به صورت Dynamic وجود نخواهد داشت.

4ـ به علت اینکه نگهداری و مدیریت و پیکربندی Static Routing برای شبکه بزرگ پروسه زمانی زیادی را نیاز دارد و همچنین امکان برزو خطا بسیار زیاد می باشد از Static Routing بیشتر در شبکه های کوچک و مسیرهای محدود استفاده می شود.

مرحله 1: پیکربندی روتر 1 و روتر 2 و تنظیم IP Address بر روی اینترفیس های روتر

برای پیکریندی اینترفیس FastEthernet0 بر روی روتر 1 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router1#config t

Router1(config)#interface fastEthernet 0

Router1(config-if)#ip address 192.168.14.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0 بر روی روتر دستورات زیر را اجرا کنید.

Router1(config)#interface serial 0

Router1(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس FastEthernet 0 بر روی روتر 2 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2#config t

Router2(config)#interface fastethernet 0

Router2(config-if)#ip address 192.168.16.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0 بر روی روتر1 دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2(config)#interface serial 0

Router2(config-if)#ip address 192.168.15.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

 

مرحله 2: پیکربندی کامپیوترهای Workstation

کامپیوترهای PC1 و PC2 باید دارای تنظیمات صحیح IP Address باشند و همچنین برای دسترسی به کامپیوترهای سایر شبکه های دیگر باید به آنها Default Gateway اختصال داده شود در این حالت در صورتی که یک کامپیوتر بخواهد به کامپیوتر دیگری که در Subnet یا شبکه خود قرار ندارد ارتباط برقرار کند بسته را به Default Gateway ارسال خواهد کرد.

Default Gateway در واقع IP Address نزدیکترین اینترفیس یک روتر می باشد.

PC1:

IP Address 192.168.14.2

IP subnet mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.14.1

PC2:

IP Address 192.168.16.2

IP Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway  192.168.16.1

در این مرحله قبل از پیکربندی Static Routing ارتباط PC1 و PC2 را با استفاده از دستور Ping بررسی خواهیم کرد همان طور که در خروجی دستور زیر مشاده می کنید PC1 و PC2 با یکدیگر ارتباط ندارند.

PC1>Ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

 

مرحله 3: مشاهده وضعیت اینترفیس های روتر

با استفاده از دستور show ip interface berief می توانید وضعیت اینترفیس ها و IP Address هر کدام از اینترفیس های روتر را مشاهده کنید. دستور را به شکل زیر اجرا نمایید.

Router1#show ip interface berief

دستور show ip interface berief را بر روی روتر 2 همانند خط ریر اجرا کنید.

Router2#show ip interface berief

 

مرحله 4: مشاهده جدول Routing table روی روتر

دقت داشته باشید روتر ها بر اساس جدول مسیریابی یا Routing table اقدام به مسیریابی و عبور یا Forward بسته های اطلاعاتی می کنند. در زمانی که یک Packet روی روتر فرستاده می شود روتر با استفاده از جدول مسیریابی یا Routing table تصمیم می گیرد که این بسته یا Packet را از طریق کدام اینترفیس خود به خارج Forward کند که به مقصد ارسال شود یا به مقصد نزدیک شود.

دقت داشته باشید که روترها قبل از استفاده باید پیکربندی شوند و جدول مسیریابی روترها به شکل صحیح پیکربندی شوند که روتر بتواند وظایف اصلی خود یعنی روتینگ را در شبکه انجام دهند.

با استفاده از دستور show ip route جدول مسیریابی یا همان Routing table مربوط به روتر1 را مشاهده کنید و با دقت به خروجی دستور توجه کنید.

Router1#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, fastethernet0

C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0

با استفاده از دستور Show ip route جدول مسیریابی روتر یا همان Routing Table مربوط به روتر1 را مشاهده کنید و با دقت به خروجی دستور توجه کنید.

Router1#show ip rout

Gateway of last resort is not set

C 192.168.15.0/24 is directly connected,Serial0

C 192.168.16.0/24 is directly connected, Fastethernet0

چرا برخی از مسیرها داخل Routing Table مربوط به روتر 1 وجود دارد که روتر 2 این مسیرها را در جدول مسیریابی خود ندارد و از وجود این مسیرها بی اطلاع و همچنین برخی از مسیرها داخل Routing Table مربوط به روتر 2 وجود دارد که روتر 1 این مسیرها را در جدول مسیریابی خود ندارد و از وجود این مسیرها بی اطلاع می باشد.

از مشاهده و بررسی خروجی دستورات show ip rout در روتر1 و روتر2  نتیجه خواهیم گرفت که روتر 1 هیچ شناختی از شبکه 192.168.14.0  که به صورت مستقیم به روتر 2 متصل می باشد ندارد و همچنین روتر2 هیچ شناختی از شبکه 192.168.14.0 که به صورت مستقیم به روتر1 متصل می باشد، ندارد.

 

مرحله 5: پیکربندی Static Route بر روی روتر 1 و روتر 2

در مرحله قبل مشاهده کردید که یکسری از مسیرهای ناشناخته برای روتر 1 و روتر 2 وجود دارد که با اضافه کردن Static Routing این مسیرهای به صورت Static  در جدول مسیریابی روترها اضافه خواهند شد و روترها از وجود این شبکه ها مطلع خواهند شد و قادر خواهند بود بسته ها را به سمت آن شبکه ها مسیریابی و ارسال کنند.

در این مرحله می خواهیم مسیر دسترسی به شبکه 192.168.16.0 که به صورت مستقیم به روتر2 متصل می باشد و روتر 1 هیچ شناختی از آن ندارد را به صورت Static  بر روی روتر 1 تعریف کنیم برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

Router1(Config)#IP ROUTE 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.15.2

در دستور بالا 192.168.16.0 شبکه ناشناس برای روتر1 است که به صورت مستقیم به روتر 2 متصل می باشد در حقیقت با استفاده از دستور بالا روتر 1 متوجه متوجه می شود که هر بسته اطلاعاتی که مقصد آن شبکه 192.168.16.0 با ماسک 255.255.255.0 باشد آن را به آدرس 192.168.15.2 که آدرس اینترفیس روتر2 می باشد هدایت کند در این حالت وقتی Packet وارد روتر 2 می شود و بسته اطلاعاتی به شبکه 192.168.16.0 که به صورت مستقیم به اینترفیس روتر2 اتصال دارد هدایت خواهد شد.

همچنین بر روی روتر2 باید مسیر 192.168.14.0 که به صورت مستقیم به روتر1 متصل می باشد و روتر2 هیچ شناختی از آن ندارد را به صورت Static برای روتر2 تعریف نمایید. همانطور که در دستور زیر مشاهده می کنید.

Router2(config)#ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.1

در دستور بالا 192.168.14.0 شبکه ناشناس برای روتر2 است که به صورت مستقیم به روتر1 متصل می باشد در حقیقت با استفاده از دستور بالا روتر2 متوجه می شود که هر بسته اطلاعاتی که مقصد آن شبکه 192.168.14.0 با ماسک 255.255.255.0 باشد آن را به آدرس 192.168.15.1 که آدرس اینترفیس روتر1 می باشد هدایت کند در این حالت وقتی Packet وارد روتر1 می شود و بسته اطلاعاتی به شبکه 192.168.14.0 که به صورت مستقیم به اینترفیس رووتر1 اتصال دارد هدایت خواهد کرد.

 

مرحله 6: مشاهده جدول Routing table روترها بعد از پیکربندی Static Route

دستور Show ip router را بر روی روتر1 اجرا کنید و با دقت به خروجی این دستور توجه نمایید.

Router1#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, fastethernet0

C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0

C 192.168.14.0/24 [1/0] via 192.168.15.2

دستور show ip route را بر روی روتر2 اجرا کنید و با دقت به خروجی این دستور توجه نمایید.

Router2#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, fastethernet0

C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0

C 192.168.14.0/24 [1/0] via 192.168.15.2

چرا در مقابل برخی Route های داخل جدول مسیریابی مربوط به روتر1 و روتر2 حرف C و برخی دیگر S نوشته شده است؟

آیا مسیرهای مورد نیاز ما داخل جدول مسیریابی روتر1 و روتر 2 اضافه شده اند؟

 

مرحله 7 : تست نمودن ارتباط بین کامپیوترها با دستور Ping

 در این مرحله ما می خواهیم بین PC1 و PC2  را با استفاده از دستور Ping بررسی کنیم.

در این مرحله توسط PC1 که به روتر1 متصل می باشد PC2 را Ping خواهیم کرد به خروجی این دستور در زیر توجه کنید.

PC1>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

در این مرحله توسط PC2 که به روتر2 متصل می باشد PC1 را Ping خواهیم کرد به خروجی این دستور در زیر توجه کنید.

PC2>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

دستورات پیکربندی Static Route را در جدول زیر مشاهده و بررسی خواهیم کرد.

پیکربندی Static Router

 

در پنجره زیر پیکربندی روتر1 را مشاهده می کنید.

 

پیکربندی Static Router

 

در پنجره زیر پیکربندی روتر2 را مشاهده می کنید.

 

پیکربندی Static Router

مقاله مرتبط :

پیکربندی Static Route در IP Ver6

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0