پیکربندی Static Router

پیکربندی Static Router

هدف از این مقاله پیکربندی Static Routering بین روترها به طوری که شبکه های متصل شده به هر روتر بتوانند به شبکه های متصل به روتر دیگر دسترسی داشته باشند و همچنین کامپیوترهای موجود در Subnet های مختلف قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر باشند.

تجهیزات مورد نیاز برای انجام این کار ۲ عدد روتر سیسکو ، ۲ عدد سوئیچ  سیسکو مدل ۲۹۶۰ و دو عدد PC می باشد.

تنظیمات اینترفیس روتر ۱ و روتر ۲:

پیکربندی Static Router

تنظیمات کامپیوتر PC1:

 

پیکربندی Static Router

تنظیمات کامپیوتر PC2:

 

به صورت خلاصه اگر بخواهیم پروسه مسیریابی با روتینگ را تشریح کنیم به پروسه انتقال Packet از یک شبکه به شبکه دیگر با استفاده از روتر و تجهیزات لایه ۳ را Routing می گویند. روترها برای اینکه بتوانند به صورت صحیح در یک وظایف مسیریابی و برقراری ارتباط بین شبکه را انجام دهند قبل از استفاده باید پیکربندی شوند و جدول مسیریابی Routing Table بر روی آنها ایجاد شود. به این نکته توجه کنید که این جدول برای مسیریابی مورد نیاز می باشد. روترها تصمیمات خود را بر اساس این جدول اتخاذ می کنند به عبارت دیگر هر روتر در جدول مسیریابی خود باید از وجود کلیه شبکه های که قصد مسیریابی و ارتباط با آنها را دارد اطلاعات داشته باشد.

 

جدول مسیریابی یا Routing Table در روتر به دو صورت می تواند پیکربندی شود.

 

ـ به صورت Static Routing

ـ به صورت Dynamic Routing

برای پیکربندی جدول مسیریابی روتر به صورت Static مدیر شبکه باید از اطلاعات مربوط به شبکه های موجود و مسیرهای دسترسی به هر شبکه مطلع باشد و به صورت دستی مسیرها و شبکه ها را درون این جدول اضافه نماید این روش دارای مزایا و معایبی می باشد.

 

مزایای استفاده از Static Routing

 

۱ـ این روش بار اضافی یا overhead برای CPU روتر نخواهد داشت.

۲ـ این روش پهنای باند لینک های ارتباطی بین روترها را برای Update جدول های مسیریابی، اشغال و مورد استفاده قرار نمی دهد.

۳ـ امنیت این روش بالاتر می باشد، به علت اینکه شما کنترل کاملی روی مسیرهایی که درون جدول مسیریابی، اضافه می شود، خواهید داشت و فقط مسیرهای که نیاز دارید را می توانید تعریف و اضافه نمایید.

 

معایب استفاده از Static Routing

 

۱ـ برای پیکربندی Static Router باید با کلیه شبکه ها و مسیرهای دسترسی به هر شبکه داخل Interwork ( منظور از Interwork تعدادی شبکه که به وسیله یک یا جندین روتر به یکدیگر اتصال دارند) آشنایی کامل داشته باشید.

۲ـ اگر یک مسیر داخل Interwork شما اضافه شود باید به صورت دستی روی کلیه روتر ها تعریف شود.

۳ـ در صورتی که مسیری دجار مشکل شود، امکان استفاده از مسیرهای دیگر به صورت Dynamic وجود نخواهد داشت.

۴ـ به علت اینکه نگهداری و مدیریت و پیکربندی Static Routing برای شبکه بزرگ پروسه زمانی زیادی را نیاز دارد و همچنین امکان برزو خطا بسیار زیاد می باشد از Static Routing بیشتر در شبکه های کوچک و مسیرهای محدود استفاده می شود.

 

مرحله ۱: پیکربندی روتر ۱ و روتر ۲ و تنظیم IP Address بر روی اینترفیس های روتر

 

برای پیکریندی اینترفیس FastEthernet0 بر روی روتر ۱ دستورات زیر را اجرا کنید.

Router1#config t

Router1(config)#interface fastEthernet 0

Router1(config-if)#ip address 192.168.14.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0 بر روی روتر دستورات زیر را اجرا کنید.

Router1(config)#interface serial 0

Router1(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس FastEthernet 0 بر روی روتر ۲ دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2#config t

Router2(config)#interface fastethernet 0

Router2(config-if)#ip address 192.168.16.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

برای پیکربندی اینترفیس Serial 0 بر روی روتر۱ دستورات زیر را اجرا کنید.

Router2(config)#interface serial 0

Router2(config-if)#ip address 192.168.15.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

 

مرحله ۲: پیکربندی کامپیوترهای Workstation

 

کامپیوترهای PC1 و PC2 باید دارای تنظیمات صحیح IP Address باشند و همچنین برای دسترسی به کامپیوترهای سایر شبکه های دیگر باید به آنها Default Gateway اختصال داده شود در این حالت در صورتی که یک کامپیوتر بخواهد به کامپیوتر دیگری که در Subnet یا شبکه خود قرار ندارد ارتباط برقرار کند بسته را به Default Gateway ارسال خواهد کرد.

Default Gateway در واقع IP Address نزدیکترین اینترفیس یک روتر می باشد.

PC1:

IP Address 192.168.14.2

IP subnet mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.14.1

PC2:

IP Address 192.168.16.2

IP Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۶٫۱

در این مرحله قبل از پیکربندی Static Routing ارتباط PC1 و PC2 را با استفاده از دستور Ping بررسی خواهیم کرد همان طور که در خروجی دستور زیر مشاده می کنید PC1 و PC2 با یکدیگر ارتباط ندارند.

PC1>Ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

 

مرحله ۳: مشاهده وضعیت اینترفیس های روتر

 

با استفاده از دستور show ip interface berief می توانید وضعیت اینترفیس ها و IP Address هر کدام از اینترفیس های روتر را مشاهده کنید. دستور را به شکل زیر اجرا نمایید.

Router1#show ip interface berief

دستور show ip interface berief را بر روی روتر ۲ همانند خط ریر اجرا کنید.

Router2#show ip interface berief

 

مرحله ۴: مشاهده جدول Routing table روی روتر

 

دقت داشته باشید روتر ها بر اساس جدول مسیریابی یا Routing table اقدام به مسیریابی و عبور یا Forward بسته های اطلاعاتی می کنند. در زمانی که یک Packet روی روتر فرستاده می شود روتر با استفاده از جدول مسیریابی یا Routing table تصمیم می گیرد که این بسته یا Packet را از طریق کدام اینترفیس خود به خارج Forward کند که به مقصد ارسال شود یا به مقصد نزدیک شود.

دقت داشته باشید که روترها قبل از استفاده باید پیکربندی شوند و جدول مسیریابی روترها به شکل صحیح پیکربندی شوند که روتر بتواند وظایف اصلی خود یعنی روتینگ را در شبکه انجام دهند.

با استفاده از دستور show ip route جدول مسیریابی یا همان Routing table مربوط به روتر۱ را مشاهده کنید و با دقت به خروجی دستور توجه کنید.

Router1#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, fastethernet0

C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0

با استفاده از دستور Show ip route جدول مسیریابی روتر یا همان Routing Table مربوط به روتر۱ را مشاهده کنید و با دقت به خروجی دستور توجه کنید.

Router1#show ip rout

Gateway of last resort is not set

C 192.168.15.0/24 is directly connected,Serial0

C 192.168.16.0/24 is directly connected, Fastethernet0

چرا برخی از مسیرها داخل Routing Table مربوط به روتر ۱ وجود دارد که روتر ۲ این مسیرها را در جدول مسیریابی خود ندارد و از وجود این مسیرها بی اطلاع و همچنین برخی از مسیرها داخل Routing Table مربوط به روتر ۲ وجود دارد که روتر ۱ این مسیرها را در جدول مسیریابی خود ندارد و از وجود این مسیرها بی اطلاع می باشد.

از مشاهده و بررسی خروجی دستورات show ip rout در روتر۱ و روتر۲  نتیجه خواهیم گرفت که روتر ۱ هیچ شناختی از شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۴٫۰  که به صورت مستقیم به روتر ۲ متصل می باشد ندارد و همچنین روتر۲ هیچ شناختی از شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۴٫۰ که به صورت مستقیم به روتر۱ متصل می باشد، ندارد.

  مرحله ۵: پیکربندی Static Route بر روی روتر ۱ و روتر ۲  

در مرحله قبل مشاهده کردید که یکسری از مسیرهای ناشناخته برای روتر ۱ و روتر ۲ وجود دارد که با اضافه کردن Static Routing این مسیرهای به صورت Static  در جدول مسیریابی روترها اضافه خواهند شد و روترها از وجود این شبکه ها مطلع خواهند شد و قادر خواهند بود بسته ها را به سمت آن شبکه ها مسیریابی و ارسال کنند.

در این مرحله می خواهیم مسیر دسترسی به شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۶٫۰ که به صورت مستقیم به روتر۲ متصل می باشد و روتر ۱ هیچ شناختی از آن ندارد را به صورت Static  بر روی روتر ۱ تعریف کنیم برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

Router1(Config)#IP ROUTE 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.15.2

در دستور بالا ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۶٫۰ شبکه ناشناس برای روتر۱ است که به صورت مستقیم به روتر ۲ متصل می باشد در حقیقت با استفاده از دستور بالا روتر ۱ متوجه متوجه می شود که هر بسته اطلاعاتی که مقصد آن شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۶٫۰ با ماسک ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ باشد آن را به آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۵٫۲ که آدرس اینترفیس روتر۲ می باشد هدایت کند در این حالت وقتی Packet وارد روتر ۲ می شود و بسته اطلاعاتی به شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۶٫۰ که به صورت مستقیم به اینترفیس روتر۲ اتصال دارد هدایت خواهد شد.

همچنین بر روی روتر۲ باید مسیر ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۴٫۰ که به صورت مستقیم به روتر۱ متصل می باشد و روتر۲ هیچ شناختی از آن ندارد را به صورت Static برای روتر۲ تعریف نمایید. همانطور که در دستور زیر مشاهده می کنید.

Router2(config)#ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.1

در دستور بالا ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۴٫۰ شبکه ناشناس برای روتر۲ است که به صورت مستقیم به روتر۱ متصل می باشد در حقیقت با استفاده از دستور بالا روتر۲ متوجه می شود که هر بسته اطلاعاتی که مقصد آن شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۴٫۰ با ماسک ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ باشد آن را به آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۵٫۱ که آدرس اینترفیس روتر۱ می باشد هدایت کند در این حالت وقتی Packet وارد روتر۱ می شود و بسته اطلاعاتی به شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۴٫۰ که به صورت مستقیم به اینترفیس رووتر۱ اتصال دارد هدایت خواهد کرد.

 

مرحله ۶: مشاهده جدول Routing table روترها بعد از پیکربندی Static Route

 

دستور Show ip router را بر روی روتر۱ اجرا کنید و با دقت به خروجی این دستور توجه نمایید.

Router1#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, fastethernet0

C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0

C 192.168.14.0/24 [1/0] via 192.168.15.2

دستور show ip route را بر روی روتر۲ اجرا کنید و با دقت به خروجی این دستور توجه نمایید.

Router2#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.14.0/24 is directly connected, fastethernet0

C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0

C 192.168.14.0/24 [1/0] via 192.168.15.2

چرا در مقابل برخی Route های داخل جدول مسیریابی مربوط به روتر۱ و روتر۲ حرف C و برخی دیگر S نوشته شده است؟

آیا مسیرهای مورد نیاز ما داخل جدول مسیریابی روتر۱ و روتر ۲ اضافه شده اند؟

 

مرحله ۷ : تست نمودن ارتباط بین کامپیوترها با دستور Ping

 

 در این مرحله ما می خواهیم بین PC1 و PC2  را با استفاده از دستور Ping بررسی کنیم.

در این مرحله توسط PC1 که به روتر۱ متصل می باشد PC2 را Ping خواهیم کرد به خروجی این دستور در زیر توجه کنید.

PC1>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

در این مرحله توسط PC2 که به روتر۲ متصل می باشد PC1 را Ping خواهیم کرد به خروجی این دستور در زیر توجه کنید.

PC2>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time=20ms TTL=254

دستورات پیکربندی Static Route را در جدول زیر مشاهده و بررسی خواهیم کرد.

پیکربندی Static Router

  در پنجره زیر پیکربندی روتر۱ را مشاهده می کنید.   پیکربندی Static Router   در پنجره زیر پیکربندی روتر۲ را مشاهده می کنید.   پیکربندی Static Router

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *